Internkontroll

Feil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. I Forskrift om elektriske anlegg (FEL), er det krav om at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Internkontrollforskriften gjelder for alle offentlige og private virksomheter – også borettslag / sameier.  Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten.Jevnlig tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget øker sannsynligheten for kontinuerlig drift i næringsbygg og offentlig bygg. Brann eller langvarig strømbrudd som følge av feil i anlegget kan få katastrofale følger for ethvert selskap eller etat som er avhengig av drift.Vi har lang erfaring med internkontroll hos våre næringskunder og privatkunder / borettslag og bruker Norik som er et web basert system.Vi tilbyr internkontroll løsninger tilpasset deres anlegg og behov, som bidrar til at dere har et stabilt og sikkert elektrisk anlegg i deres bygg. Dette imøtekommer og dokumenterer forskriftenes krav om internkontroll på det elektriske anlegget.
Montør i sikringsskap

For oss handler det ikke om størrelsen på prosjektet……. men om kvaliteten på sluttproduktet.

Montør som utfører termografering

Termografering

Brudd på ledninger, dårlige koblinger i sikringsskapet, feil og svakheter på det elektriske anlegget kan avdekkes ved bruk av termografering. Strømstans og brann kan være følger dersom man ikke avdekker feilene, og det er opplagt at viktigheten av å finne feilen er uvurderlig.

Data/ spredenett

Elektroniske installasjoner trenger å snakke sammen, og kabler, kontakter og trådløse dingser snakker et eget språk. E- Tech Elektro Installasjon har lang erfaring i å koble disse sammen, og får alt til å fungere.

Montør i sikringskap
To personer sitter rundt et bord

Service/ rammeavtaler

E- Tech Elektro Installasjon tilbyr faste avtaler som holder ditt bygg sikkert og funksjonelt i følge forskriftene.Myndighetene har pålagt alle bygg med næringsvirksomhet å gjennomføre internkontroll annethvert år. Internkontrollen sikrer at bygget er sikkert og stabilt, og kan også være med på å redusere energiforbruket. Faste serviceavtaler for internkontroll gjør at disse kravene blir innfridd, og du har en elektriker som kjenner ditt elektriske anlegg og raskt kan rykke ut dersom det skulle bli problemer. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.