Ut med gamle lysstoffrør – og inn med LED

Flere og flere velger å bytte ut eldre lysstoffrør til fordel for LED-lys, da denne type belysning har både lavere energikostnader og lengre levetid. Det er dessuten ikke lenger lovlig å produsere lysstoffrør, i henhold til RoHS-direktivet, da de inneholder farlige stoffer som kvikksølv. 

Du kan fortsatt bruke lysstoffrør om du har dette hjemme, og butikker selger ut lageret til det et tomt. Men med tanke på miljø og energieffektivitet, er det likevel anbefalt å gå over til LED-belysning. Og når du kan spare både penger og miljø, hvorfor vente med å bytte ut lysene?

Les også: Elektrisk sikkerhet i hjemmet.

Fordeler med LED 

  • Lengre levetid: LED-pærer har en levetid som ofte er 5-10 ganger lengre enn tradisjonelle lyskilder.
  • Høyere energieffektivitet: LED-pærer bruker betydelig mindre energi, noe som reduserer strømregningen.
  • Bedre lyskvalitet: LED-belysning gir et klarere og mer naturlig lys, noe som forbedrer trivselen i rommet.
  • Mindre vedlikehold: Med lengre levetid krever LED-pærer mindre vedlikehold og utskifting.

Reduser energikostnader med opptil 80 % 

LED-lys reduserer i energiforbruket med 50-80 % sammenlignet med tradisjonelle lysrør.  Ved å oppgradere installasjonen med både LED- og smart-belysning, er det mulig å oppnå en energibesparelse på opptil 90 %. Det er altså mye å spare på å bytte.

Sjekk Elkonors kalkulator https://www.elkonor.no/naering/bytte-til-led-rohs-kalkulator for å se hvor mye du kan spare på å gå over til LED. Ved hjelp av kalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare, og hvor lang tid det vil ta før investeringen lønner seg. Med tanke på dagens strømpriser, kan det være ekstra gunstig å gå over til LED allerede nå. I tillegg får du både lavere energi- og vedlikeholdskostnader.

Les også: Enkle løsninger for å spare strøm i hjemmet.

Fire alternativer for utskifting 

Den første og mest omfattende metoden for overgang til LED er en komplett oppgradering. Dette krever en større investering, men på sikt er det den mest kostnadseffektive løsningen. Her kan du få opptil 90 % energibesparelse. Løsningen inkluderer et helt nytt ledningsopplegg, nye lys, og et avansert lysstyringssystem, noe som også kan kvalifisere til støtte fra Enova. 

Alternativ to innebærer å erstatte hele armaturen, noe som tilbyr optimal energisparing og lengre levetid for LED-lysrørene. Denne metoden er relativt enkel og rask å implementere, og passer godt med et smartlys-system. Les mer om smarte hjem og smarte funksjoner her.

I verneverdige bygg, hvor bevaring av originale belysningsarmaturer kan være viktig, er alternativ tre å oppdatere innmaten i eksisterende lamper. Dette ivaretar bygningens historiske integritet samtidig som det overholder moderne forskrifter. 

Det siste alternativet, som er mindre anbefalt, er å kun bytte ut rør og pærer i eksisterende armaturer. Selv om dette kan virke som en enkel løsning, innebærer det potensielle sikkerhetsrisikoer og gir ikke de samme energibesparelsene som de andre metodene.

Ikke bare øknomisk smart

Å bytte til LED handler ikke bare om å spare penger. Det er en enkel måte for oss alle å gjøre noe godt for miljøet, samtidig som det gir et bedre lys i hverdagen vår. Det er et lite steg mot en grønnere hverdag og litt ekstra trivsel i rommene vi tilbringer mest tid i. Ønsker du å snakke med en elektriker om mulighetene du har? Kontakt oss gjerne.