Sikringsskap – dette bør du tenke på

Sikringsskap – dette bør du tenke på

Har du flyttet inn i et gammelt hus eller har du planer om å pusse opp? Da må du ikke glemme å sjekke sikringsskapet. Å bruke penger på å skifte ut sikringsskap er kanskje ikke det morsomste i verden, men en oppgradering av sikringsskapet kan faktisk hjelpe deg å spare penger i det lange løp. Dessuten kan det bli langt mindre morsomt å la være. Feil ved det elektriske anlegget er en av de vanligste brannårsakene i Norge, og gamle sikringsskap er spesielt utsatt. Sikringsskapet er det første du bør sjekke i en eldre bolig.

Derfor bør du sjekke sikringsskapet

Eldre sikringsskap er ofte underdimensjonerte for dagens strømforbruk. De fungerte fint da de ble installert, men krav og bruksmønstre endrer seg over tid. Det er ditt ansvar å sørge for at sikringsskapet oppfyller kravene i henhold til dagens regelverk, og det er derfor viktig at skapet sjekkes og eventuelt oppdateres. Noe annet som er verdt å merke seg at hvis du for eksempel overtar et gammelt hus hvor det tidligere bodde et par, og du nå flytter inn med storfamilien, vil du ha et helt annet strømforbruk enn det tidligere har vært i boligen. Det er derfor ikke sikkert at sikringsskapet fortsatt holder mål med tanke på ditt forbruk. Et bytte kan sikre boligen din mot brann, jordfeil og generelt sett gi deg en tryggere hverdag.

Eksempel på gamle skrusikringer.

Overlat jobben til fagfolk

Det er ikke forventet at du som privatperson skal kunne alle detaljer rundt lovverk, paragrafer og praksis knyttet til det elektriske anlegget, og alle endringer eller utbedringer skal utføres av en autorisert elektriker. Det er likevel ditt eget ansvar å forsikre deg om at sikringsskapet er i god stand. Vi tilbyr el-sjekk av boliger for å blant annet se om sikringsskapet oppfyller dagens krav og tåler ditt strømforbruk.


Dersom feil i det elektriske anlegget ikke blir avdekket, kan du oppleve strømstans eller i verste fall brann. Det er derfor avgjørende at eventuelle feil blir oppdaget og tatt hånd om. Våre fagfolk kan avdekke brudd på ledninger, dårlige koblinger i sikringsskapet og feil og svakheter på det elektriske anlegget ved hjelp av termografering. Med dette verktøyet kan en elektriker blant annet oppdage varmgang i elektriske koblinger umiddelbart. Alt arbeid i sikringsskapet skal utføres av en elektriker, men du kan kan selv foreta en enkel sjekk av sikringsskapet.


Dette kan du gjøre selv

Selv om arbeidet i sikringsskapet skal utføres av fagfolk, er det noen grep du kan gjøre for å sjekke om skapet er i orden. Legg hånden på sikringene inne i skapet og sjekk om de er varme. Varme sikringer kan tyde på for høy belastning. Da er det på tide å ta kontakt med en elektriker for en grundigere sjekk. Se også etter misfarging, om det lukter brent eller om du hører knitrelyder. 

 

Sjekk om sikringsskapet har gammeldagse skrusikringer eller om det har nyere automatsikringer/jordfeilautomater. Skrusikringer er en utdatert teknologi, og dersom du har disse, bør de byttes til nyere jordfeilautomater, Vi anbefaler å bytte til jordfeilautomater, også om du har vanlige automatsikringer. En jordfeilautomat er en automatsikring og jordfeilbryter i ett, og brukes i alle nye installasjoner. Dersom du får jordfeil i anlegget ditt, er det kun kursen med jordfeil på som ryker, og det er da lettere å finne feilen. Da slipper du ubehagelige opplevelser som at alle varene i fryseboksen tiner for eksempel.

 

Noen sikringsskap har en kursfortegnelse på innsiden av døren. Her kan du sjekke hovedsikringenes kapasitet og hva som ligger på de ulike kursene. Komfyren skal alltid ha egen kurs. Har du en elbillader som skal lade for full kapasitet, er det verken lovlig eller trygt at denne deler kurs med andre apparater som går på strøm. Dersom du lader elbil, skal det også være montert overspenningsvern i sikringsskapet.

 

Går sikringene uten at du vet hvorfor?

Hvis sikringene dine går ofte, kan det være et tegn på at sikringsskapet må skiftes ut. Sikringene ryker vanligvis på grunn av overbelastning, for eksempel ved at for mange el-produkter brukes på samme kurs. Men årsaken kan også skyldes en feil på kursen. Dersom du opplever at sikringene ryker uten at du vet hvorfor, kan det være på tide å kontakte en elektriker for å utføre en el-sjekk.Ved hjelp av moderne teknologi kan våre elektrikere feilsøke og kartlegge eventuelle komplikasjoner som kan oppstå før de skjer.

Trygt sikringsskap – trygt hjem 

Risikoen for brann øker betraktelig når man overbelaster elektriske anlegg mer enn de er beregnet for. Eldre sikringsskap er spesielt utsatt ettersom de ofte er underdimensjonerte. Å bytte ut det gamle sikringsskapet er et av de beste tiltakene du kan gjøre for å forbedre brannsikkerheten i eget hjem. Et sikringsskap med overspenningsvern og jordfeilautomater gir deg det sikreste elektriske anlegget i din bolig.


Er du i tvil om noe angående det elektriske anlegget, kan det svare seg å få en elektriker til å se på saken. Det er ikke sikkert du må bytte ut hele anlegget, men det er viktig at alt arbeid i sikringsskapet utføres av fagfolk. Kontakt oss i dag for befaring.